PROGRAM

 • Celem Forum jest

  - wymiana doświadczeń i wzajemnych oczekiwań między podmiotami finansującymi inwestycje w innowacyjne wartości niematerialne i prawne, a twórcami innowacji i podmiotami zarządzającymi innowacjami;

  - dostarczenie wiedzy uczestnikom konferencji na temat sposobów ustalania wartości i kryteriów wyboru właściwego modelu komercjalizacji;

  - wypracowanie wspólnego standardu wyceniania innowacji dla celów transakcyjnych, minimalizującego ryzyko inwestycyjne dla wszystkich zainteresowanych.

 • 9.30 - 10.00


  Recepcja uczestników, przekazanie materiałów konferencyjnych, rozmowy indywidualne

 • 10.00 - 10.10 Marzena Raźniewska - Półkoszek

  Powitanie gości, przedstawienie łączących uczestników zagadnień

 • 10.10 - 10.50 Witold Rożnowski

  Dobre praktyki wdrażania innowacji w Grupie RAFAKO S.A.

 • 10.50 - 11.30 Adam Żurek

  Dobre praktyki wdrażania innowacji w Grupie AZOTY S.A.

 • 11.30 - 11.45

  Przerwa, rozmowy kuluarowe

 • 11.45 - 12.25 Magdalena Tagowska

  Jak firma IP może pomóc w podejmowaniu decyzji inwestorom i twórcom, na przykładzie doświadczeń firmy PATPOL

 • 12.25 - 13.30 Andrzej Półkoszek

  Propozycja standaryzacji działań w celu wycen wartości innowacji na potrzeby inwestora i twórcy.

 • 13.30 - 14.30

  Przerwa obiadowa.

 • 14.30 - 15.00 Michał Ćwiąkała

  Analiza potrzeb rynku na innowacyjne rozwiązania okiem twórcy i inwestora

 • 15.00 - 15.10 Marzena Raźniewska-Półkoszek

  Rozpoczęcie części warsztatowej. Przydzielenie uczestników do grup tematycznych.

 • 15.10 - 15.50 Adam Żurek, Michał Ćwiąkała

  Uczestnicy przydzieleni zostają do dwóch grupy tematycznych:

  grupa A – przedstawiciele inwestorów
  lider grupy - dyrektor Adam Żurek, Grupa Azoty S.A.

  grupa B – przedstawiciele twórców
  lider grupy - dr inż. Michał Ćwiąkała – prezes IBIT, pełnomocnik Dyrektora IBDiM, CEO BrandLiveGroup

  Formułują w swoim gronie propozycje dla grupy przeciwnej.

 • 15.50 - 16.15

  Prezentacja wypracowanych wzajemnych rekomendacji przez obie grupy.
  Sformułowanie konstruktywnych wniosków formułowanych wspólnie.
  Ustalenia sposobu wzajemnej komunikacji po spotkaniu w celu dalszej pracy nad wdrażaniem wzajemnych ustaleń.

 • 16.30

  Zakończenie spotkania.